X
Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Na opalování Proti hmyzu Pleťové krémy Dětské pleny Zubní pasty Barvy na vlasy Holící potřeby Aviváže Prací prostředky Čistící prostředky

Centrshop - hračky, drogerie a papírnictví v jednom (https://www.centrshop.cz/drogerie/)

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1. Na základě Vaší objednávky vzniká právní vztah, který se řídí Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
3. Kupujícím, či zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku v internetovém obchodě www.centrshop.cz.
4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.centrshop.cz mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění a přiměřeně také těmito obchodními podmínkami. Jeli smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy zákonem č.513/1991 sb. Obchodního zákoníku v platném znění a přiměřeně také těmito obchodními podmínkami.
5. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami řádně seznámil, jsou pro něj srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto dále stvrzuje, že akceptuje výši ceny za zboží, včetně případných dopravních a expedičních nákladů.
6. Provozovatel internetového obchodu www.centrshop.cz  prohlašuje, že osobní údaje zákazníka uvedené v objednávce, budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku z uzavřené kupní smlouvy.

 

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy může být pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce) uzavřené na webových stránkách internetového obchodu www.centrshop.cz
2. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.centrshop.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Může ale nastat, že objednané zboží v době objednávky není již součástí sortimentu prodávajícího. Tuto skutečnost je prodávající povinen kupujícímu neprodleně oznámit.
3. Některé námi nabízené zboží je naším dodavatelem dodáváno jako zboží v assortu, to znamená, že se může nepatrně lišit barvou či motivem. V takovém případě je obrázek pouze ilustrativní.

4.Popis zboží na stránkách internetového obchodu www.centrshop.cz vychází z informací poskytnutých od výrobců a dodavatelů. Informace jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a jsou průběžně kontrolovány. I přesto nelze zcela zajistit jejich přesnost a proto si prodávající vyhrazuje právo na jejich změnu. Povinností prodávajícího je odstranění nepřesných informací ihned jakmile se o nich dozví.
5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace a montáž dodaného zboží.
6. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v bezvadném stavu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Zboží bude dodáno včetně českých návodů k obsluze.

 

Objednávka zboží

1. Podmínka platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
3. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu, která je uvedena v objednávce či telefonicky na tel. číslo kupujícího.
4. Kupující vytvořením objednávky dává souhlas s obdržením faktury za objednané zboží v elektronické podobě.
5. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, cenu za zboží, počet kusů, způsob doručení a doručovací adresu.

6. Zboží nabízené na našem e-shopu je určeno pro konečného zákazníka. Nezásobujeme maloobchodní prodejny. Vyhrazujeme si právo na úpravu objednávky, pokud Vámi objednané množství jednoho druhu zboží, překročí počet kusů, které je obvyklé pro konečného spotřebitele. Tento vnitřní předpis se vztahuje především na zboží značky „LEGO".

7. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

 

Storno-zrušení objednávky

1. Stornování objednávky ze strany kupujícího, lze provést elektronickou podobou a to zasláním e-mailu na adresu provozovatele info@centrshop.cz, popřípadě telefonicky a to do jedné hodiny po jejím odeslání. Po této lhůtě se objednávka považuje za závazně přijatou.
2. Prodávající si vyhrazuje právo stornování/zrušení objednávky či jen její části a to v případě že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné.  Pokud tato skutečnost nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího, za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

 

Dodání zboží

1. Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím společnosti DPD nebo České pošty na adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři jako adresu doručení.
2. Doba doručení zboží je 3-14 dnů od potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží má prodávající skladem (u položek definováno), bude toto zboží obratem vyexpedováno. Zboží, které prodávající skladem nemá, bude vyexpedováno do 7-14 pracovních dnů. O skutečnosti, že zboží není v okamžiku uzavření kupní smlouvy skladem ani u našich dodavatelů, Vás budeme neprodleně informovat. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Vaší objednávky nás neváhejte kontaktovat na info@centrshop.cz.
3. Skladová dostupnost je pouze informativní a mění se každou minutu. V okamžiku potvrzení Vaší objednávky není vždy možné zaručit, že Vámi objednané zboží bude stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. V tomto případě Vám děkujeme za pochopení. O stavu objednávky Vás budeme informovat.
4. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Nelze určit konkrétní čas.
5. Zákazník má rovněž možnost vyzvednutí objednaného zboží přímo v našich kamenných prodejnách. O termínu vyzvednutí Vás budeme informovat.
6. Po přijetí zásilky doporučujeme zákazníkovi, aby zkontroloval její stav a v případě poškození či jiných nesrovnalostí nás ihned kontaktoval. Vyhne se tím zbytečným průtahům při řešení problémů.

 

Cena a platba

1. Cena zboží objednaného zákazníkem se řídí cenami uvedenými u objednávaného zboží na našem internetovém obchodě. Ceny zboží zahrnují DPH v zákonné sazbě.
2. K ceně dodávaného zboží prodávajícím bude připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit.

Česká Republika

Dobírka:

 • DPD - 139,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - balík "Do ruky" - 119,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - balík "Na poštu" - 109,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - elektrická vozítka - 149,- Kč (včetně DPH)

Bankovní převod:

 • DPD - 109,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - balík "Do ruky" - 109,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - balík "Na poštu" - 99,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - elektrická vozítka - 129,- Kč (včetně DPH)

 

Slovenská Republika

Dobírka:

 • Slovenská pošta - Expres Kuriér: 149,- Kč (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB)
 • Slovenská pošta - Elektrická vozítka: 270,- Kč (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB)

Bankovní převod:

 • Slovenská pošta - Expres Kuriér: 129,- Kč (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB)
 • Slovenská pošta - Elektrická vozítka: 240,- Kč (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB)

 

Při objednání většího množství kusů zboží bude cena dopravy stanovena individuálně. To znamená, pokud nebude možné zboží zabalit do jedné krabice a bude nutné celou objednávku rozdělit do více krabic z důvodu vysoké váhy zboží nebo velkého počtu kusů, budeme zákazníka telefonicky kontaktovat a bude dohodnuta adekvátní cena dopravného.

 

Při osobním odběru:
- účtujeme manipulační poplatek ve výši 30,- (včetně DPH)

- Balné neúčtujeme!

- v pobočkách Kyjov a Vyškov lze platit platební kartou

 

 

Záruka a odstoupení od smlouvy

Prodávající je na žádost kupujícího povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). V případě, že kupující při koupi zboží neobdrží záruční list, postačující náhradou kupujícímu je doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, které stanovuje zákon. Odstoupení od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy a pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady (reklamace), vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1.      Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: info@centrshop.cz.

2.      Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.      Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz. http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.      U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5.      Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.      Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.      Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu  adr@mpo.cz.

8.      V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.      Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 

Likvidace starého spotřebiče

Starý spotřebič je možné bezplatně odevzdat ve sběrných místech, jejichž seznam naleznete na stránce https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/.

 

 

Ochrana osobních údajů

E-mailová adresa, která byla zadaná zákazníkem do systému objednávek, nebude poskytnutá třetím stranám. E-mailová adresa bude použitá výhradně:

 • na účely zpětného kontaktu se zákazníkem,
 • získání informací o spokojenosti s výrobkem, či službami,
 • zasílání informací o novinkách, akcích, či novém výrobku (tzv. newsletter)

Newsletter je posílaný maximálně jednou týdně a je kdykoliv možné odvolat souhlas s příjmem e-mailů, a to:

 • kliknutím na odkaz přímo v e-mailové zprávě newsletteru
 • zadáním Vašeho e-mailu na stránce newsletter.centrshop.cz
 • telefonicky nebo písemně

Vytvořením objednávky je zákazník automaticky zařazený do newsletteru.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu www.centrshop.cz je obchodní společnost DIMIX s.r.o., se sídlem Vyškov, Sušilova 36/10, PSČ: 682 01.

2. IČO: 27729672, DIČ: CZ27729672

3. Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Brně v oddíle C, vložce 55171.

4. Poštovní adresa pro doručování: CENTRSHOP, Kyjov,  Masarykovo nám. 4, PSČ: 697 01

5. Poštovní adresa pro slovenské zákazníky: Centrshop, P.O.BOX 2/74, 908 51 Holíč

6. Tel.: 737 279 187