LIKVIDACE SKLADU  LEGO BRUDER NERF Dřevěné hračky Zvířátka Schleich Fisher Price Sylvanien Families Plyšáci Lumpin Modely SIKU
Hot Wheels Stany a tunely RC Modely Puzzle Společenské hry KARNEVAL

Centrshop - hračky, drogerie a papírnictví v jednom (https://www.centrshop.cz/hracky/)

Vozítka - údržba a bezpečnost

Vozítko není určeno k jízdě v silničním provozu, v blízkosti jedoucích nebo zaparkovaných automobilů.

ÚDRŽBA

 • Pravidelně kontrolujte stav Vašeho vozítka, součástí el. systému, konektory, krytky a  nabíječku. V případě poruchy vozítko ani nabíječku nepoužívejte. Pro opravy používejte pouze originální díly.

 • Prodejce nezodpovídá za vady vzniklé neodbornými zásahy do el. systému vozítka.

 • Vozítko a baterie nesmí být umístěny v blízkosti tepelných zdrojů (radiátory, kamna, krby, atd.)

 • Vozítka nesmí přijít do styku s vodou, deštěm, sněhem, atd.

 • Nepoužívejte vozítka v terénu s povrchem, jako jsou prach, písek, voda, bláto, apod., tato materiály způsobují nadměrné opotřebení přepínačů, motorů, převodovek a dalších částí vozítka.

 • Při jízdě v měkkém terénu může dojít k přetížení vozítka. Tepelná pojistka pak automaticky odpojí napájení, tím dojde k zastavení vozítka. Přibližně po 15s se tepelná opět sepne. Pro další jízdu je nutné ihned odstranit příčinu přetížení.

 • Pravidelně promazávejte pohyblivé části, jako jsou převody řízení, uchycení kol, apod.

 • Povrch vozítka čistěte pouze vlhkým hadrem, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

 • Čištění vozítka může být prováděno pouze pod dozorem dospělé osoby.

 • Demontáž mechanismů a motorů vozítka může provádět pouze servis.

BEZPEČNOST

!! POZOR!! Vozítko může být používáno pouze pod dohledem dospělé osoby.

 • Při jízdě vpřed je vždy nutné vozítko zastavit a teprve pak zařadit zpátečku. Při zařazení zpátečky při jízdě vpřed dojde k nepřípustnému namáhání celého mechanického i elektrického systému vozítka. Na takto vzniklé vady se záruka nevztahuje.

 • Při jízdě vzad je vždy nutné vozítko zastavit a teprve pak zařadit rychlost vpřed. Při zařazení rychlosti při jízdě vzad dojde k nepřípustnému namáhání celého mechanického i elektrického systému vozítka. Na takto vzniklé vady se záruka nevztahuje.